აპლიკაცია და აპლეტი

JTI სოფლის მეურნეობის აპლიკაცია

app

დააჭირეთ ჩამოტვირთვა

*JTI სოფლის მეურნეობის აპლიკაცია არის მობილური ტერმინალის აპლიკაციის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო ავტონომიური მარშრუტების ოპერაციებს და სასოფლო-სამეურნეო გეოგრაფიულ კვლევასა და რუკებს, რომელიც აერთიანებს სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების მართვას, მცენარეთა დაცვის მრავალგანზომილებიან ოპერაციებს, ექსპლუატაციის ჩანაწერებს და მცენარეთა დაცვის აღჭურვილობის მართვის ფუნქციებს.JTI სოფლის მეურნეობის აპლიკაცია არის მოქნილი და მარტივი გამოსაყენებელი, ინტელექტუალური და ეფექტური.JTI M სერიის დრონებით ის მომხმარებლებს ეხმარება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესონ სოფლის მეურნეობის წარმოების ეფექტურობა.